Manaphar

Phần mềm quản lý bán lẻ quầy thuốc

Bảo vệ, tránh mất dữ liệu trên bản offline

Có nhiều người dùng sử dụng bản offline và phân vân về vấn đề dữ liệu có bị mất hay không nếu cài lại máy tính hoặc máy tính bị hư hỏng.

Nếu chúng ta ngại chi phí khi dùng bản online, chỉ dùng bản offline thì vẫn có cách để bảo vệ dữ liệu không bị mất khi cài lại Window. Cách thức bao gồm 3 bước sau:

  1. Xác định file dữ liệu hiện tại của phần mềm
  2. Copy file dữ liệu qua ổ đĩa D, hoặc ổ đĩa nào khác, tránh để trên ổ C. Vì ổ C thường bị mất dữ liệu khi cài lại máy.
  3. Chỉnh phần mềm để sử dụng dữ liệu ở vị trí mới

Sau đây là chi tiết các bước:

1. Xác định file dữ liệu của phần mềm:

Vào Hệ thống -> Dữ liệu offline:

Sẽ thấy được file dữ liệu hiện tại của phần mềm:

Như ta thấy ở đây là file mnp.data . Lưu ý: nếu bạn đã từng nhập dữ liệu từ phiên bản cũ thì file dữ liệu có thể có tên mnp_imported.19.3.58.23.5.2017.data. Click vào nút “Đến vị trí file” để đến thư mục chứa file dữ liệu.

2. Copy file dữ liệu qua vị trí khác.

Tạo một thư mục ở ổ đĩa nào đó ngoài ổ đĩa C. Copy file dữ liệu bạn vừa xác định qua thư mục đó. Lưu ý là chỉ cần copy file dữ liệu có đuôi .data , đuôi khác không cần copy. Như ví dụ trên thì ta copy file mnp.data là đủ.

3. Chỉnh phần mềm để sử dụng file dữ liệu ở vị trí mới.

Cũng vào Hệ thống -> Dữ liệu Offline, chọn tab ‘Đổi dữ liệu’

Click vào nút ‘Thay đổi file dữ liệu” để chỉnh đến vị trí của file dữ liệu bạn vừa copy ở bước 2. Click nút kiểm tra, và cuối cùng là nút sử dụng. Nhập mật khẩu hiện tại là xong


**Từ giờ dữ liệu sẽ nằm ở vị trí khác so với vị trí cũ trên ổ C. Nếu có cài lại máy tính thì chỉ cần cài lại phần mềm và chỉnh đổi dữ liệu qua vị trí file dữ liệu mà bạn đã copy, là có thể sử dụng lại dữ liệu cũ.