Trang download

Phần mềm quản lý bán lẻ quầy thuốc

Manaphar 3.0

Compatible with both Windows 32-bit and 64-bit editions.

Recent Updated Version: 3.0.9.0

To use the appropriate function to the pharmacy scale, go to the Manaphar -> Extend Function menu, and select the appropriate functions to expand.

Bản Offline

Download and install.

If you have questions about the installation, see the installation instructions below

After successfully installing and running the program, enter the following information to log in:

Username: pharma

Password: abc123

Then you can change the password as you wish:

Bản Online

Download, install the program and enter the trial code (Copy and paste)

 AAA-AAA-AAA

Login information:

Username: demo

Password: abc123

Demo account limited password change. To receive an official code, please contact Administrator.

Important Note: For version 3.0 onwards, when you overwrite the existing version, will only refresh the features and interface, but not lose your available data. So feel free to reinstall when you check the new version.

Hướng dẫn cài đặt

Cách cài đặt bản Online và Offline là như nhau.

Sau khi tải file cài đặt về, chạy file đó (lưu ý đây mới chỉ là file cài đặt chứ chưa phải là file phần mềm để sử dụng).

Một số máy tính khi cài đặt có thể có thông báo lỗi:

Hãy click phải chuột vào file cài đặt và chọn Run as Administrator:

Nếu không bị báo lỗi thì double click chạy file như bình thường. Bắt đầu chạy file này, sẽ có cửa sổ hiện ra:

Click chọn Next. Và tiếp tục chọn Next ở cửa sổ kế tiếp:

Cửa sổ sau sẽ click Install để bắt đầu cài đặt. Cứ tiếp tục chọn Next ở mỗi cửa sổ.

Tới đây nhớ đánh dấu tick rồi  click Install

Cuối cùng click Finish để hoàn thành cài đặt.

Sau khi cài đặt xong sẽ xuất hiện biểu tượng chương trình ngoài màn hình . 

Đây là biểu tượng để chạy chương trình. File cài đặt Setup_Manaphar_Offline.exe không còn sử dụng nữa có thể xóa đi. Chương trình chính thức được cài trên trong thư mục Manaphar nằm trên ổ C của máy tính.

*Lưu ý: ở một số máy tính cá nhân có thể bị thiếu Database Engine, khi đó trong lần mở đầu tiên, phần mềm sẽ thông báo yêu cầu cài đặt thêm.

Bạn sẽ được chuyển đến tranh chính https://manaphar.com trong giây lát

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.