Hướng dẫn sử dụng Manaphar

Phần mềm quản lý bán lẻ quầy thuốc

Xuất bán lẻ

Hãy bắt đầu vào phần bán lẻ tân dược. Phần lớn hoạt động bán lẻ của nhà thuốc sẽ thực hiện ở cửa sổ này. Sau khi cửa sổ bán lẻ tân dược hiện ra, để bắt đầu nhập vật tư bán ra, bạn đặc biệt chú ý phải click vào nút “Giao dịch”. Để…
Read more


Bảo vệ, tránh mất dữ liệu trên bản offline

Có nhiều người dùng sử dụng bản offline và phân vân về vấn đề dữ liệu có bị mất hay không nếu cài lại máy tính hoặc máy tính bị hư hỏng. Nếu chúng ta ngại chi phí khi dùng bản online, chỉ dùng bản offline thì vẫn có cách để bảo vệ dữ liệu…
Read more


Sử dụng đơn thuốc mẫu

Đơn thuốc mẫu được sử dụng để xuất bán nhanh những thuốc nằm trong đơn thuốc. Đơn thuốc có thể tạo mới, sửa và xóa. Người dùng với phân quyền bán hàng không thể sửa hay xóa đơn. Xuất bán nhanh từ đơn thuốc. Vào mục tra cứu để mở phần đơn thuốc ra. Để…
Read more


Nhập kho thuốc

Bán một thời gian thì thuốc và vật tư cũng gần hết. Lúc này cần mua hàng vào thêm. Phần này sẽ hướng dẫn các bạn nhập dữ liệu của thuốc/vật tư mới vào cơ sở dữ liệu Manaphar. Đầu tiên, cần chọn nhóm thuốc mà bạn muốn nhập vào, ở đây tôi lấy ví…
Read more


Tìm nhanh thuốc trong kho

Chức năng tìm kiếm. Với kho thuốc lớn, khi muốn thêm số lượng một mặt hàng nào đó hoặc sửa thông tin mặt hàng đó, phải tìm đến chính xác vị trí của nó trong các nhóm thuốc là khá khó khăn. Nhất là khi ta không nhớ nó thuộc nhóm nào. Sau khi nhận…
Read more


Lô thuốc và hạn dùng

Quản lý thuốc có nhiều lô và có nhiều hạn dùng khác nhau. Vấn đề này chưa được giải quyết ở các bản cũ. Thường thì chúng ta cứ gộp thuốc cùng tên, khác số lô hoặc khác hạn dùng vào một loại chung. Ở bản 3.0 có thể giải quyết vấn đề này. Ví…
Read more


Nhập thuốc vào kho từ file Excel

Để tiết kiệm thời gian cũng như tạo sự dễ dàng khi nhập dữ liệu thuốc vào kho. Ở phiên bản 3.0 phát triển tính năng nhập trực tiếp từ file Excel. Hỗ trợ cả file xls lẫn xlsx. Vào menu như dưới đây: Nếu lần đầu tiên sử dụng, có thể click vào nút…
Read more


Lịch sử bán hàng

Quản lý lịch sử bán hàng Phần mềm hướng tới chức năng nhiều người sử dụng, vì thế ở phần lịch sử bán hàng sẽ theo liệt kê xem người dùng nào bán gì trong ngày khoảng thời gian tùy chọn. Muốn xóa dữ liệu ở dòng nào thì tick chọn dòng đó và click nút…
Read more


In ấn và xuất file

Xuất file. Các mục ở Menu báo cáo, sẽ có chức năng xuất file hoặc in báo cáo. Ví dụ mục ‘Báo cáo doanh số’: Click vào (1) sẽ in ra giấy A4; Click vào (2) sẽ có lựa chọn xuất ra file Excel hay PDF Ở các mục khác sẽ có nút  để xuất…
Read more


Phân quyền

Phân quyền người dùng. Vào menu Hệ thống->Phân quyền. Khi tải về sử dụng lần đầu, ở bản offline: đăng nhập với user mặc định là pharma, mật khẩu abc123 (bản online, tên đăng nhập là: demo, mật khẩu abc123). Đây là người dùng có quyền cao nhất với vai trò quản trị hệ thống.…
Read more