Manaphar

Phần mềm quản lý bán lẻ quầy thuốc

Nhập kho thuốc

Bán một thời gian thì thuốc và vật tư cũng gần hết. Lúc này cần mua hàng vào thêm. Phần này sẽ hướng dẫn các bạn nhập dữ liệu của thuốc/vật tư mới vào cơ sở dữ liệu Manaphar.

Đầu tiên, cần chọn nhóm thuốc mà bạn muốn nhập vào, ở đây tôi lấy ví dụ là nhóm thuốc kháng sinh.

Phần tạo nhóm, đổi và xóa tên nhóm sẽ nói ở phần sau.

Ở dưới có 3 tab. Vì là thêm thuốc mới nên ta sẽ chọn tab ‘Thêm thuốc/vật tư:

Khi click chuột hoặc con trỏ nhảy vào ô “Tên, hàm lượng”, sẽ xuất hiện công cụ tham khảo biệt dược

Click vào nút “Tham khảo từ danh sách thuốc/vật tư trên thị trường” , sẽ hiện ra danh sách của hơn 35.000 biệt dược hiện có trên thị trường. Tắt công cụ này đi nếu không muốn sử dụng, bỏ dấu hẳn dấu tick khỏi dòng để công cụ này không hiện ra nữa.

Nếu muốn dử dụng công cụ này, sau khi đợi danh sách load xong. Gõ vào ô (1) để tìm kiếm biệt dược:

Sau khi tìm được biệt dược cần tìm, click nút nhập (mũi tên) để đưa dữ liệu tên, thành phần… của biệt dược vào mục bên dưới.

Lưu ý: ở phiên bản 3.0 này, các bạn không cần quan tâm đến mã thuốc nữa mà cứ để chương trình tự tạo ra. Vì thế bỏ qua ô mã thuốc, cứ tuần tự nhập: Tên hàm lượng, thành phần có thể bỏ trống, đơn vị, hạn dùng, … Nói chung ô có tiêu đề màu tím thì không được để trống. Sau khi nhập xong thì click ‘Thêm mới’ để đưa nội dung vào cở sở dữ liệu.

Sửa và xóa thuốc

 

Để sửa thông tin thuốc, chọn thuốc đã có sẵn ở bảng phía trên tương ứng với nhóm của nó. Sau đó ở tab ‘Sửa thuốc vật tư’:

Sửa đổi thông tin tương ứng hiện ra ở đây. Mỗi khi sửa xong, click nút ‘Sửa’ để lưu lại. Chúng ta cũng cỏ thể chuyển nhóm cho cho chúng bằng cách sửa ở ô nhóm, và click ‘Sửa’ để cập nhật dữ liệu

Để Xóa thuốc thì cũng chọn thuốc như trên. Qua tab ‘Xóa thuốc/Vật tư’:

Chỉ cần lưu ý là sửa ô số lượng trong tab này về 0 trước khi click nút xóa.

Nếu bạn có quyền Administrator, có thể bật chức năng xóa hàng loạt để xóa nhiều mặt hàng cùng lúc.

Sửa và thêm nhóm thuốc

 

Ở phần nhóm thuốc, click phải chuột chúng ta sẽ thấy menu để thao tác trên nhóm.

–  Chọn một nhóm nào đó, click phải chuột rồi chọn ‘xóa nhóm’ để xóa đi. Phải chắc chắn rằng trong nhóm bị xóa này không chứa thuốc/vật tư nào thì mới có thể xóa được.

– Đổi tên nhóm thì ta có thể đổi tên nhóm bất kỳ ngoại trừ nhóm “Chưa phân nhóm”.

– Để thêm nhóm thì sau khi click phải chuột, chọn ‘Thêm nhóm’, sẽ có cửa sổ nhỏ để ta đặt tên nhóm rồi click OK là xong