Manaphar

Phần mềm quản lý bán lẻ quầy thuốc

Nhập thuốc vào kho từ file Excel

Để tiết kiệm thời gian cũng như tạo sự dễ dàng khi nhập dữ liệu thuốc vào kho.

Ở phiên bản 3.0 phát triển tính năng nhập trực tiếp từ file Excel. Hỗ trợ cả file xls lẫn xlsx. Vào menu như dưới đây:

Nếu lần đầu tiên sử dụng, có thể click vào nút hướng dẫn, sẽ xuất hiện cửa sổ hướng dẫn chi tiết về tạo file Excel gồm các cột nào.

Cửa sổ hướng dẫn:

Nói chung, sau khi đã có file Excel việc nhập file sẽ qua 4 bước:

– Chọn file

– Nạp file

– Kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu nạp vào

– Chính thức nhập dữ liệu vào vệ thống

Cần nhớ là sau khi chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu ở vùng kiểm tra, cần click

Để xem dữ liệu đã chuẩn được bao nhiêu.

Nhập dữ liệu sẽ có thể tiến hành sau khi tất cả các dòng dữ liệu trên vùng kiểm tra có chỉ báo

Có thể chọn và gán nhóm cho từng thuốc/vật tư tùy ý nhưng không bắt buộc. Vì các mặt hàng không gán nhóm sẽ được đưa vào mục chưa phân nhóm và có thể chỉnh sửa sau.

Lưu ý quan trọng về vấn đề nhập ngày tháng trên file Excel:

Phần mềm Manaphar luôn hiển thị và hiểu ngày tháng theo dạng ngày trước tháng sau, như: 31/12/2018.

Tuy nhiên, những ai đã từng làm việc trên Excel đều biết khi gõ ngày tháng vào từng ô của Excel sẽ là gõ tháng trước ngày sau: ví dụ 12/31/2018, vì thế riêng ở phần này ta phải theo quy tắc của Excel khi nhập số liệu ở cột ‘Hạn dùng’, kể cả khi chỉnh sửa trên vùng kiểm tra. Ở file Excel nếu ta gõ 5/7/2018 nó sẽ hiểu là tháng 5 ngày 7 năm 2018 chứ không phải theo trình tự ngày 5 tháng 7 như định dạng của VN.

Nếu như bạn không quá quan trọng ở mốc ngày mà chỉ quan trọng khi quản lý ở mốc tháng thì ở trường hợp trên cứ quy về 5/5/2018 là hiểu ngược hiểu xuôi cũng đúng cả.