Manaphar

Phần mềm quản lý bán lẻ quầy thuốc

Sử dụng đơn thuốc mẫu

Đơn thuốc mẫu được sử dụng để xuất bán nhanh những thuốc nằm trong đơn thuốc. Đơn thuốc có thể tạo mới, sửa và xóa. Người dùng với phân quyền bán hàng không thể sửa hay xóa đơn.

Xuất bán nhanh từ đơn thuốc.

Vào mục tra cứu để mở phần đơn thuốc ra.

Để xuất bán từ đơn thuốc, phải chắc chắn rằng cửa sổ bán lẻ đã được mở và đã click nút giao dịch (mục Xuất hàng -> Bán lẻ)

 

Tại cửa sổ đơn thuốc, chọn đơn thuốc cần bán tại đây:

Ở mục số ngày uống, click vào nút (+) hoặc (-) để tăng giảm số ngày uống cần bán, khi đó số lượng thuốc ở dưới sẽ tự động tăng theo. Ngoại trừ số lượng thuốc nằm trong dấu [ ] sẽ không tăng. Đó là có một số trường hợp số lượng bán ra cố định không phụ thuộc ngày uống .

Sau khi đã chọn đơn thuốc và số ngày uống, click nút để đưa thuốc từ đơn thuốc vào phần bán lẻ. Dấu sẽ đánh dấu cho biết thuốc nào được nhập thành công, và dấu cho biết thuốc nào nhập thất bại do số lượng thuốc trong kho không đủ hoặc vì lý do nào khác. Có thể đổi thuốc trong mục bán lẻ để thay thế thuốc  đó.

*Lưu ý: đơn thuốc phải được kê bởi bác sỹ và chỉ được dùng trên một vài bệnh nhân được chỉ định. Không được tự ý dùng nếu không có ý kiến bác sỹ.

Thêm đơn thuốc

Click vào tab thêm đơn thuốc để thêm:

(1): Điền tên đơn thuốc. Tên đơn do bạn tự đặt để dễ tra cứu

(2): Chọn loại đơn này là của trẻ em hay người lớn

(3): Click thêm dòng để thêm thuốc vào đơn

Click vào ô <Tên thuốc, hàm lượng>, sẽ có danh sách thuốc hiện ra. Danh sách này là danh sách thuốc hiện có trong kho thuốc của mình.

Gõ vào ô bên nếu muốn tìm lọc cho nhanh loại thuốc cần thêm. Sau đó chọn thuốc ở danh sách dưới.

Nhập số lượng thuốc cần thiết. Lưu ý là ta chỉ cần nhập số lượng thuốc cho một này uống, vì khi xuất đơn để bán, ta có thể tăng giảm số ngày tùy ý, khi đó số lượng thuốc sẽ tự động tăng theo.

Nếu không muốn số lượng thuốc tăng theo ngày bán thì ta để số lượng thuốc trong dấu [ ]. Hình dưới là ví dụ:

 

Phần hướng dẫn uống ở phía dưới có thể điền hoặc không điền tùy ý, vì phần này không ảnh hưởng khi nhập đơn bán lẻ. Cần thiết nếu như muốn để hướng dẫn người dùng thuốc.

Sau khi đã thêm đủ các dòng thuốc, click nút thêm đơn thuốc để lưu vào cơ sở dữ liệu.

*Lưu ý: đơn thuốc phải được kê bởi bác sỹ và chỉ được dùng trên một vài bệnh nhân được chỉ định. Không được tự ý kê nếu không phải là bác sỹ.

Sửa và xóa đơn thuốc

Để sửa đơn thuốc đã có sẵn, click quay lại tab “Đơn thuốc có sẵn để chọn đơn cần sửa”, sau đó click qua tab “Sửa/Xóa đơn thuôc” để sửa. Có thể sửa tên đơn thuốc nếu cần.

Click vào từng dòng thuốc để đổi thuốc khác cũng như số lượng, cách dùng. Click nút xóa bên cạnh các dòng nếu muốn xóa dòng thuốc đó.

Sau khi sửa xong, click vào nút   để lưu lại dữ liệu đã sửa đổi.

Muốn xóa hẳn đơn thuốc đã chọn thì click nút để xóa hẳn đơn này ra khỏi dữ liệu.

*Lưu ý: đơn thuốc phải được kê bởi bác sỹ và chỉ được dùng trên một vài bệnh nhân được chỉ định. Không được tự ý kê nếu không phải là bác sỹ.