Manaphar

Phần mềm quản lý bán lẻ quầy thuốc

Tìm nhanh thuốc trong kho

Chức năng tìm kiếm.

Với kho thuốc lớn, khi muốn thêm số lượng một mặt hàng nào đó hoặc sửa thông tin mặt hàng đó, phải tìm đến chính xác vị trí của nó trong các nhóm thuốc là khá khó khăn. Nhất là khi ta không nhớ nó thuộc nhóm nào.

Sau khi nhận phản hồi của nhiều người dùng về vấn đề này, chúng tôi đã thêm chức năng tìm nhanh trong kho.

Click vào nút tìm kiếm nhanh ở đây:

Sẽ mở ra cửa sổ tìm kiếm:

Gõ tên thuốc cần tìm như khi chúng ta tra từ điển.

Chỉ cần gõ một vài chữ đầu là các kết quả gần giống sẽ hiện ra ở dưới. (Cũng có tùy chọn tìm theo tên hoặc theo mã thuốc)

Enter hoặc click chọn vào kết quả tìm ra, thuốc cần tìm sẽ hiện ra bên trên cùng với vị trí của nó trong nhóm.

Sau đó chúng ta có thể sửa hoặc xóa thuốc/vật tư như bình thường.

Để mở rộng ô tìm kiếm này, click vào nút “Đổi vị trí cửa sổ tìm kiếm”