Manaphar

Phần mềm quản lý bán lẻ quầy thuốc

Lô thuốc và hạn dùng

Quản lý thuốc có nhiều lô và có nhiều hạn dùng khác nhau.

Vấn đề này chưa được giải quyết ở các bản cũ. Thường thì chúng ta cứ gộp thuốc cùng tên, khác số lô hoặc khác hạn dùng vào một loại chung.

Ở bản 3.0 có thể giải quyết vấn đề này.

Ví dụ ở đây ta có Alaxan:

Giả sử ta có thêm một cơ số thuốc Alaxan nữa cần nhập vào, có điều khác lô và hạn dùng thì sao? Hiện tại ta đang ở mục Nhập hàng->Nhập thuốc vật tư. Tìm đến thuốc Alaxan sẵn có như trên. Ta không thêm mới mà vào mục ‘Sửa thuốc/vật tư’ . Tại đây, ở ô ‘Số lô’ được đánh dấu màu hồng, ta gõ số lô của lô thuốc mới vào, rồi click nút ‘Thêm lô’ bên cạnh.

Sau khi báo thêm lô thành công:

Ta để ý thấy lô mới này đã được thêm vào cùng tên, khác mã thuốc, khác số lượng với Alaxan có trước đó. Hạn dùng vẫn giống do phần mềm tự sao chép. Bây giờ ta có thể sửa hạn dùng , giá bán riêng (nếu cần) cho lô thuốc mới này, cùng với các thông số khác.

Thuốc/Vật tư cùng loại nhưng khác hạn dùng

 

Để quản lý loại này, cũng vào phần nhập kho như bên trên, tìm đến tên thuốc/vật tư đã có trong kho.

Tại mục ‘Sửa thuốc/vật tư’,  ta cứ nhập vào ô ‘Số lô’ một số lô bất kỳ, dễ phân biệt. Ví dụ mặt hàng có sẵn trong kho hạn dùng 2018, giờ ta cũng muốn nhập thêm loại này, có điều hạn dùng là tháng 5/2019 và không có số lô. Vậy ta gán cho nó số lô T0519 chẳng hạn và click ‘Thêm lô’ để thêm lô mới.

Khi đã có lô mới, ta nhập đúng hạn dùng của nó vào. Vậy là ta đã có 2 mặt hàng trùng tên nhưng khác hạn dùng, phân biệt nhau bởi số lô tự gán.